2 واتمقایسه کالا (0)


مقاومت RESISTOR 0.1 OHM 2W
مقاومت RESISTOR 0.22 OHM 2W
مقاومت RESISTOR 0.27 OHM 2W
مقاومت RESISTOR 0.33 OHM 2W
مقاومت RESISTOR 0.39 OHM 2W
مقاومت RESISTOR 0.47 OHM 2W
مقاومت RESISTOR 1 OHM 2W

مقاومت RESISTOR 1 OHM 2W

..

1,000 ریال

مقاومت RESISTOR 1.5K OHM 2W
مقاومت RESISTOR 10 OHM 2W
مقاومت RESISTOR 100 OHM 2W
مقاومت RESISTOR 100K OHM 2W
مقاومت RESISTOR 10K OHM 2W
مقاومت RESISTOR 12 OHM 2W
مقاومت RESISTOR 120 OHM 2W
مقاومت RESISTOR 120K OHM 2W
نمايش 1 تا 15 از 64 (5 صفحه)