5 واتمقایسه کالا (0)


مقاومت RESISTOR 0.1 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 0.15 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 0.18 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 0.22 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 0.27 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 0.33 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 0.39 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 0.47 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 0.56 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 0.68 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 0.82 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 1 OHM 5W

مقاومت RESISTOR 1 OHM 5W

..

3,000 ریال

مقاومت RESISTOR 1.2 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 1.5 OHM 5W
مقاومت RESISTOR 1.5K OHM 5W
نمايش 1 تا 15 از 51 (4 صفحه)