LDR- VDR- NTC - PTCمقایسه کالا (0)


RMS275V-430VDC-VDR14D431

RMS275V-430VDC-VDR14D431

..

5,000 ریال

RMS300V-385VDC-VDR14D471

RMS300V-385VDC-VDR14D471

..

5,000 ریال

سنسور رطوبت مقاومتي
فتوسل بزرگ LDR

فتوسل بزرگ LDR

..

15,000 ریال

فتوسل کوچک LDR

فتوسل کوچک LDR

..

5,000 ریال

مقاومت متغییر با دما  NTC 10 OHM
مقاومت متغییر با دما  NTC 100 OHM
مقاومت متغییر با دما  NTC 100K OHM
مقاومت متغییر با دما  NTC 10K OHM
مقاومت متغییر با دما  NTC 15 OHM
مقاومت متغییر با دما  NTC 1K OHM
مقاومت متغییر با دما  NTC 2.5 OHM
مقاومت متغییر با دما  NTC 22 OHM
مقاومت متغییر با دما  NTC 2K OHM
مقاومت متغییر با دما  NTC 33K OHM
نمايش 1 تا 15 از 31 (3 صفحه)