نظامیمقایسه کالا (0)


سوکت آي سي 14پين نظامي
سوکت آي سي 16پين نظامي
سوکت آي سي 18پين نظامي
سوکت آي سي 20پين نظامي
سوکت آي سي 24پين نظامي باريک
سوکت آي سي 24پين نظامي پهن
سوکت آي سي 28پين نظامي باريک
سوکت آي سي 28پين نظامي پهن
سوکت آي سي 32پين نظامي
سوکت آي سي 40پين نظامي
سوکت آي سي 6پين نظامي
سوکت آي سي 8پين نظامي
نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)