ترایاکمقایسه کالا (0)


ترایاک  TRIAC,200..800V,12A-BTA12
ترایاک  TRIAC,200..800V,16A-BTA16
ترایاک  TRIAC,200..800V,25A-BTA26
ترایاک  TRIAC,200..800V,40A-BTA40
ترایاک  TRIAC,200..800V,40A-BTA41
ترایاک  TRIAC,500..800V,12A-BT138
ترایاک  TRIAC,500..800V,16A-BT139
ترایاک  TRIAC,500..800V,4A-BT136
ترایاک  TRIAC,500..800V,8A-BT137
نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)