رگولاتورمقایسه کالا (0)


آی سی رگولاتور مدل  10V,500mA 78L10+
آی سی رگولاتور مدل  12V,3A 7812K+
آی سی رگولاتور مدل  15V,3A 7815K+
آی سی رگولاتور مدل  15V,500mA 78L15+
آی سی رگولاتور مدل  18V,500mA 78L18+
آی سی رگولاتور مدل  24V,3A 7824K+
آی سی رگولاتور مدل  24V,500mA 78L24+
آی سی رگولاتور مدل  5V,500mA 78L05+
آی سی رگولاتور مدل  5V,500mA 79L05-
آی سی رگولاتور مدل  6V,500mA 78L06+
آی سی رگولاتور مدل  6V,500mA 79L06-
آی سی رگولاتور مدل  8V,500mA 78L08+
آی سی رگولاتور مدل  9V,500mA 78L09+
آی سی رگولاتور مدل 12V,500mA 78L12+
آی سی رگولاتور مدل 5V,3A 7805K+
نمايش 46 تا 60 از 61 (5 صفحه)