آردویینومقایسه کالا (0)


درايور استپ موتور 8825 step srick drv
سيم بردبردي آماده
ماژول  RASPBERRY PI 3

ماژول RASPBERRY PI 3

..

1,900,000 ریال

ماژول آردوینو  ARDUINO NANO CH340
ماژول آردوینو ARDIUNO LEONARDO R3
ماژول آردوینو ARDUINO DUE
ماژول آردوینو ARDUINO Eternet W5100
ماژول آردوینو ARDUINO MEGA 2560
ماژول آردوینو ARDUINO NANO
ماژول آردوینو ARDUINO PRO Micro
ماژول آردوینو ARDUINO Shield UNO L293D
ماژول آردوینو ARDUINO Shield UNO L298
ماژول آردوینو ARDUINO Shild CNC 2560 step
نمايش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)