سرسیم و تبدیلمقایسه کالا (0)


BNC دو سر ماده پنلي

BNC دو سر ماده پنلي

..

30,000 ریال

آنتن 20 سانتي GPS

آنتن 20 سانتي GPS

..

150,000 ریال

آنتن 3متري 1575MHz GPS

آنتن 3متري 1575MHz GPS

..

200,000 ریال

روکش سر سيم سفت

روکش سر سيم سفت

..

1,000 ریال

روکش سر سيم نرم کولري
سر سيم نري

سر سيم نري

..

1,000 ریال

سرسيم روبردي نري برنجي
سرسيم لول نر و ماده
سرسيم مادگي

سرسيم مادگي

..

1,000 ریال

سرسيم گرد

سرسيم گرد

..

1,000 ریال

سوکت تاچ اسکرين

سوکت تاچ اسکرين

..

15,000 ریال

مبدل  SO8 TO DIP 8

مبدل SO8 TO DIP 8

..

150,000 ریال

مبدل  SOP 28 TO DIP 28

مبدل SOP 28 TO DIP 28

..

350,000 ریال

مبدل SO32 TO DIP32

مبدل SO32 TO DIP32

..

700,000 ریال

مبدل TQFP44 TO DIP

مبدل TQFP44 TO DIP

..

700,000 ریال

نمايش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)